Lilla kören sjunger Rachmaninov Vigilia söndag 27 oktober kl 16.00 i S:t Johannes kyrka. Entré: 60 kr

Stefansmässan i Stefanskyrkan, 3 november kl 15.00

Adventskonsert, S:t Johannes kyrka 1 december kl 16.00. Entré: 120 kr för vuxna, 60 kr för barn

Luciakonsert i S:t Johannes kyrka 14 december kl 19.00. Entré: 120 kr för vuxna, 60 kr för barn