Framtida konserter

Schnittke: Konsert för kör - 22 oktober i Sofia kyrka